Chứng nhận Phong thủy

Thẩm định Phong thủy cho mọi công trình

Phân loại chứng nhận

Nơi duy nhất trên thế giới có công cụ đo địa từ trường KHOA HỌC - với nghiên cứu về tác động lên cơ thể con người Tư vấn, thiết kế, thẩm định phong thủy cho hàng nghìn tòa nhà, trung tâm thương mại, khách sạn hay văn phòng đại sứ quán trên khắp thế giới.

Chi phí thẩm định, đánh giá

Chi phí xem xét, cấp chứng nhận điện tử. KHÔNG bao gồm tư vấn phong thủy. Cần tư vấn / xem phong thủy vui lòng đăng ký riêng.

Đặc trưng chứng nhận

Đều là phiên bản điện tử. Có thể chia sẻ trên web, mạng xã hội,... Bảo mật chuẩn quốc tế.

Hỏi đáp